علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه ها تا اين لحظه

پسلرزه ۱/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 05:57:04 UTC

Local D/T: 1383/12/05 09:27:04

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.78

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 27 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 45 km

Detected nearest city: East of Zarand 20 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 408 NW

4) Naien(NASN) 436 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه ۱/۳ ريشتری ديگر

Date/Time: 2005/02/23 06:16:42 UTC

Local D/T: 1383/12/05 09:46:42

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.89

Longitude: 56.7

Depth: 14 km

Region: North-East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 13 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 40 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 48 km

Detected nearest city: East of Zarand 16 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(101 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 392 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 418 NW

4) Naien(NASN) 424 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه ۱/۳ ريشتری ساعت ۱۱:۴۸

Date/Time: 2005/02/23 08:18:30 UTC

Local D/T: 1383/12/05 11:48:30

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.89

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 11 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 37 km

Detected nearest city: East of Zarand 31 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(92 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 385 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 398 NW

4) Naien(NASN) 445 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 470 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml