علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

ليست پسلرزه ها تا حالا

پسلرزه ۳ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 14:13:50 UTC

Local D/T: 1383/12/04 17:43:50

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.72

Longitude: 56.73

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 36 km

Detected nearest city: East of Zarand 18 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(82 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 373 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 410 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 452 NE

پسلرزه ۵/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 15:21:36 UTC

Local D/T: 1383/12/04 18:51:36

Magnitude: 3.5 ML

Latitude: 30.73

Longitude: 56.74

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 5 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 37 km

Detected nearest city: East of Zarand 18 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(83 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 374 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 409 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 454 NE

پسلرزه ۵/۳ ريشتری در ساعت ۹ شب

Date/Time: 2005/02/22 17:31:28 UTC

Local D/T: 1383/12/04 21:01:28

Magnitude: 3.5 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.85

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 9 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 27 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 384 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 401 NW

4) Naien(NASN) 442 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 467 NE

پسلرزه ۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 20:46:05 UTC

Local D/T: 1383/12/05 00:16:05

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.74

Longitude: 56.87

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 17 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 40 km

Detected nearest city: East of Zarand 30 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(85 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 378 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 397 NW

4) Naien(NASN) 447 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 464 NE

پسلرزه ۳ ريشتری در ساعت ۲:۳۵ صبح امروز

Date/Time: 2005/02/22 23:05:30 UTC

Local D/T: 1383/12/05 02:35:30

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.76

Longitude: 56.76

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 3 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 25 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 19 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(86 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 378 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 408 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 457 NE

پسلرزه ۱/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 01:58:08 UTC

Local D/T: 1383/12/05 05:28:08

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.79

Longitude: 56.85

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 8 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 27 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(90 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 401 NW

4) Naien(NASN) 442 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 466 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml