علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه های اخير زلزله امروز صبح زرند کرمان

پسلرزه ۸/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 03:31:12 UTC

Local D/T: 1383/12/04 07:01:12

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 30.79

Lontitude: 56.91

Depth: 16 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 12 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 35 km

Detected nearest city: East of Zarand 33 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 384 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 396 NW

4) Naien(NASN) 447 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 471 NE

پسلرزه ۴ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 05:08:30 UTC

Local D/T: 1383/12/04 08:38:30

Magnitude: 4 ML

Latitude: 30.78

Lontitude: 56.87

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 8 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 39 km

Detected nearest city: East of Zarand 29 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(89 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 382 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 399 NW

4) Naien(NASN) 445 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 467 NE

پسلرزه ۲/۴ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 05:26:48 UTC

Local D/T: 1383/12/04 08:56:48

Magnitude: 4.2 ML

Latitude: 30.79

Lontitude: 56.84

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 7 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 42 km

Detected nearest city: East of Zarand 26 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(90 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 402 NW

4) Naien(NASN) 442 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 465 NE

پسلرزه  ۳/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 05:56:38 UTC

Local D/T: 1383/12/04 09:26:38

Magnitude: 3.3 ML

Latitude: 30.78

Lontitude: 56.85

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 7 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 27 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(89 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 382 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 401 NW

4) Naien(NASN) 443 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 465 NE

پسلرزه ۹/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 06:06:31 UTC

Local D/T: 1383/12/04 09:36:31

Magnitude: 3.9 ML

Latitude: 30.82

Lontitude: 56.76

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 30 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 46 km

Detected nearest city: East of Zarand 19 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(93 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 385 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 410 NW

4) Naien(NASN) 433 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه ۶/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 06:48:08 UTC

Local D/T: 1383/12/04 10:18:08

Magnitude: 3.6 ML

Latitude: 30.78

Lontitude: 56.83

Depth: 10 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 43 km

Detected nearest city: East of Zarand 25 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(89 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 381 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 402 NW

4) Naien(NASN) 441 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 464 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml