علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش بيست و پنجم)

رسوبات با منشأ ارگانيک Biogenic sediments

فعاليت بيولوژيک مقدار قابل توجهی رسوب در بسياری از مناطق اقيانوسها فراهم ميکند رسوبات با منشأ آلی شامل اسکلت ها و بخش های سخت جانوران ريز اندازه هستند که ترکيب آنها يا آهکی است Caco3 و يا سيليس Sio2 .يکی از اين رسوبات لجن های آهکی آلی Calcareous oozes ميباشند که رسوبات بی اندازه دانه ريز هستند متشکل از اسکلتهای خارجی و قطعات اسکلتی ارگانيسم های آهکی . لجن های آهکی آلی در اقيانوس اطلس،جنوب اقيانوس آرام و اقيانوس هند فراوانند ، (باستثناء مناطق واقع در عرضهای جغرافيائی سرد.)

اين رسوبات که تقريبا"نيمی از بسترهای عميق اقيانوسها را ميپوشانند بوسيله ارگانيسم هائی توليد شده اند که زندگی خود را در آبهای سطحی گرم ميگذرانند . چون آبهای عميق و سرد اقيانوس دارای گازکربنيک زياد است پوسته های آهکی و صدفهای آهکی ارگانيسم های تک سلولی مخصوصا" روزنه داران Foraminifera در طی زمان نسبتا" طولانی سقوط به اعماق زياد و نيز تحت تأثير فشار کاملا" حل ميشوند بنابر اين گلهای آهکی آلی در اعماق پايين تر از 4500 متر وجود ندارند و يا بسيار کم يابند.

دسته ديگر از رسوبات بيوژنيک لجن های سيليسی آلی هستند Siliceous ooze و عده ای هم رسوبات غنی از فسفات ميباشند . گروه اول اساسا"از اسکلت سيليسی دياتومه ها Diatoms که جلبکهای تک سلولی هستند و اسکلت سيليسی شعاعيان Radioloria که جانوران تک سلولی ميباشند تشکيل شده اند . در حاليکه رسوبات غنی ازفسفات ناشی از استخوانها، دندانها و فلسهای ماهيها وساير ارگانيسم های دريائی هستند.

 

رسوبات درجازا Autigenic يا پلاژيک Pelagic

اين رسوبات در طی يک فعل و انفعال شيميائی بين يونهای محلول در آب درياو مواد سطح بستر بوجود ميايند . اين رسوبات در مناطقی که سرعت رسوبگذاری رسوبات قاره ای پائين است فراوان ترند. متداول ترين اين رسوبات گرهک های منگنز است Manganese Noclules که توده های گرد غنی از منگنز ميباشند که مناطق وسيعی از کف درياها را می پوشانند . مواد مشابهای غنی از منگنز بصورت يک لايه پوشش سطح سنگهای بستر اقيانوسها را ميپوشاند علاوه بر منگنز ، تمرکز قابل توجهی از آهن ،نيکل، کبالت و مس هم بصورت گرهک Nodule و هم بصورت پوشش Coatings در بستر اقيانوسی يافت ميشوند .

بنظر ميرسد که گرهک های منگنز در نتيجه رسوب منگنز محلول ترجيحا" در روی بسترهای سخت تشکيل ميشود . منگنز بطوريکه از لايه های متحدالمرکز آن استنباط ميشود در چندين مرحله رسوب ميکند.سرعت تشکيل لايه های منگنز وسيعا" متغير است بطوريکه بين يک متر در يک ميليون سال تا 100 متر در يک ميليون سال تغيير ميکند.

گرهک های فسفريت Phosohorite Nodules نوع ديگری از رسوبات در جازا ميباشد که دارای درصد قابل توجهی از کانيهای فسفات دار ميباشند و از نظر اقتصادر قابل توجه ميباشند.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml