علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش GPS قسمت پنجم

در این بخش ادامه بحث را پی میگیریم.
-2مشخصات و ساختمان سيگنال های ماهواره

در ادامه بحث درباره مشخصات سيگنالهای ارسالی از ماهواره و مقايسه آنها با يکديگر می پردازيم . ماهواره های GPS فرکانس های امواج خود را در روی دو باند L ارسال می دارند که سيگنالها بر روی چند فرکانس پايين مدوله شده اند .

فازهای حامل L در 1.5742 گيگا هرتز و L در1.22760 گيگا هرتز که با يک ساعت اتمی 10.23 مگا هرتزی دارای ارتباط دائمی هستند ، يک نوسان ساز ثابت در هر ماهواره وظيقه تعهد يک فرکانس استاندارد را به عهده دارد .

. فرکانس ساعت درحقيقت برای کمی پايين تر از اين فرکاسن اسمی است ، تا شمارش به صورت آثار نسبيتی ظاهر گردد و همچنين يک نظاره گر در روی زمين تقريباً 10.23 مگاهرتز را کاملاً رويت می کند . فاز حامل L دارای دو بخش است . يکی بخش فاز نهفته که کد P بر روی آن مدوله می شود که فرکانس خيلی پايين تر دارد و ديگری فاز حامل کد C/A که بر روی يک حالت مريعی مدوله می شود مانند فرکانس حامل که شيفتی 90 درجه دارد .فاز حامل L به طور معمول فقط با کد P مدوله می شود . ما سيگنالهای L و L را می توانيم به صورت زير نمايش دهيم:

( 2 )

در اينجا و زاويه فرکانسها همراه با فازهای حامل L و L هستند و و دامنه های کدهای P و C/A می باشند . دامنه سيگنال C/A بلندتر است تا دريافت اولين سيگنال فراگير را آسان نمايد . اولين اثر مدوله شدن با کد PRN در فازهای حامل با انتشار انرژی سيگنال کد P در محدوده مرکز فرکانسی حامل است ، زيرا در گسترده باند پهن سيگنال GPS اغلب با " طيف انتشار " است .
3- استانداردهای فرکانس ، زمان و فرمولهای مرجع

يک کليد در دقت بالای ژئودزی با کاربرد GPS در مشاهده همزمان ماهواره ها با تعدادی گيرنده زمينی است . هم زمانی در اين حالت کاملاً به دقت معين شده است : 1 ميلی ثانيه ( ms ) در يک ايستگاه در عرضهای ميانی جابجائی بيشتر از 30 سانتيمتر به سمت شرق که در اثر چرخش زمين است دارد ، يک ماهواره GPS سرعت مداری در حدود 3 کيلومتر بر ثانيه و جابجائی در حدود 3 متر و يک محدوده کاذب 300 کيلومتری از پخش سيگنالها دارد .

در نهايت ، ما مشاهداتمان را در گستره مجزای ايستگاه های زمينی تا بهتر از يک ميکروثانيه گزارش می دهيم ، اگرچه ما همزمانی فيزيکی ساعت را در هر کاری نزديک به اين سطح غيرضروری خواهيم ديد . ما با اين وجود يک تعريف مختصر و مفيد از زمان و قابليت اندازه گيری يک روش برای حذف خطاهای ساعت و قابليت شرح مختصات زمينی گيرنده ها را با دقت زيادی در روی زمين و ماهواره در مدار را می خواهيم .

هم ماهواره های GPS و هم گيرنده ها دقت ( ساعت ها ) ، فرکانس بالا و نوسان سازهای خيلی ثابت دارند .

يک گيرنده ممکن است يک نوسان ساز کوارتز ، يک تشديد گر مکانيکی ، جهت بهره برداری از ويژگی های انتخاب فرکانس در اثر پيزو الکتريک را با کسر فرکانسی ثابت درحدود1010 1 در روز را به کار برد .

اکثر ماهواره های GPS کيفيت بالای استانداردهای فرکانسی سزيم يا روبديم را به کار می برند . دراينجا پديده اصلی تشديد اتمی ميان دو حالت مختلف انرژی تعريف می گردد ( ساعت ) .

يک اندازه گيری از ثابت ساعت و اريانس آلان است ( آلان 1966 ) .

در ادامه تامسون و همکاران ( 1986 ) عنوان می کنند اگر کسر فرکانس ميانگين تقسيم بر f از فرکانس صوری f بر روی يک وقفه زمانی t به صورت زير است .( 3 )آن گاه واريانس آلان است :( 4 )در داخل علامت زاويه ميانگين زمانی نامحدود مشخص شده است . انحراف استاندارد آلان از تعدادی ساعت معمولی در شکل 5 ترسيم گرديده است . توجه کنيد ثابت زمانی طولانی در ساعت های سزيمی ، کاربردهای جالبی را برای ماهواره ايجاد می کند ، ثابت زمان کوتاه در نوسان سازهای کوارتز برای گيرنده های زمينی کافی است، همچنين می تواند پريودهای همزمانی با سيگنالهای ماهواره ايجاد کند و استثناً ثابت اجرام هيدروژن ، بهترين انتخاب برای ايستگاه های مرجع زمينی هستند .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml