علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی(بخش بيست وچهارم)

رسوب گذاری اقيانوس Ocean Sedimentation

اقيانوس شناسان Oceanograpgers سه رده اصلی از رسوبات اقيانوس تشخيص داده اند : (1) رسوبات با منشأ زمينی Terrigenous Sediments یا ليتوژنز ناشی از تخريب سنگها Lithogenous (2) رسوبات درجازا Autigenic يا ئيدروژنوز Hydrogenous يا رسوباتی که منشاء آنها در آب است و از راه رسوبگذاری شيميايی تشکيل شده اند .

 

رسوبات با منشأ زمينی Terrigenous sediments

اغلب رسوبات با منشاء قاره ای در روی فلاتهای قاره و بسترهائی که جزائر اقيانوسی را احاطه کرده اند متمرکز شده اند آبهای جاری رسوبات را به اقيانوسها حمل ميکنند و در آنجا مجددا" بوسيله امواج و جريانهای دريائی در کف بستر پخش ميکردند . رسوبات قاره ای که از محيط های تروپيکال Tropical ناشی ميشوند دارای دانه های ريز اندازه هستند ، زيرا در اين محيط ها هوازدگی بسيار موثر شيميائی موجب کاهش اندازه دانه های رسوبات ميگردد در حاليکه رسوبات عرض های جغرافيائی سردتر به سبب هوازدگی شيميائی ناقص و ورود مواد رسوبی يخچالی ، عموما" دانه درشت و خشن هستند و جزائر ولکانيک مقدار زيادی مواد آذر آواری برای بسترهای دريای مجاور خود تهيه مي کنند .بهر حال رسوبات با منشاء قاره ای اساسا" شامل دانه های کانی هائی است که از طريق هوازدگی سطح قاره ها بوجود آمده اند و به اقيانوسها حمل گرديده اند.

     چون کوچکترين ذرات ممکن است پس ازچندين سال در کف اقيانوس قرار بگيرند ممکن است قبل از رسوب کردن به کف بستر هزاران کيلومتر بوسيله جريانهای اقيانوس قرار بگيرند ممکن است قبل از رسوب کردن به کف بستر هزاران کيلومتر بوسيله جريانهای اقيانوسی حمل گردند عده ای از ذرات ريز هم ممکن است قبل از قرار گرفتن روی سطح آب فواصل زيادی را بوسيله باد طی کنند . در نتيجه تمام بخشهای اقيانوس مقداری رسوبات با منشاء قاره ای دريافت ميکنند بهرحال سرعت انباشته شدن اين رسوبات در کف اقيانوسها در حقيقت بسيار کم است و بر حسب موقعيت بين 25000 تا 250000 سال حدود 54/2 سانتيمتر به ضخامت بستر اقيانوسها اضافه ميشود . از طرف ديگر در نزديک دهانه رودخانه وسيع در حاشيه قاره ها انباشته شدن اين رسوبات خيلی سريع صورت ميگيرد.

از آنجائيکه رسوبات ليتوژنز در مناطق عميق مدتی طولانی بحالت تعليق در آب باقی ميمانند ، فرصت زيادی برای واکنش های شيميائی دراختيار دارند . بدين سبب رنگ اين رسوبات غالبا" قرمز يا قهوه ای است. رنگ مذکور به سبب اکسيد شدن ذرات آهن دار بوسيله اکسيژن محلول در آب بوجود ميايد که يک لايه اکسيد آهن يا زنگ آن روی ذرات را ميپوشاند .برعکس رسوباتی که بسرعت ته نشين ميشوند فرصت کافی برای اکسيد شدن ندارند و بنابراين فاقد رنگ قرمز يا قهوه ای ميباشند .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml