علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بيست و سوم)

ژرفناهای اقيانوس ، جزاير قوسی و درياهای حاشيه ای

Ocean Trenches, Island Arcs and Marginal Seas

 

عميق ترين بخشهای اقيانوسهای دنيا در نزديک حاشيه های دريا بصورت اعماق باريک کمانی شکل يافت ميشوند به نام ژرفناهای اقيانوسی Oceanic Trenches بزرگترين ژرفنا با ده هزار و نهصد و پانزده متر عمق ژرفنای مارياناس Marianas  در جنوب اقيانوس آرام است ژرفنا ها دارای يک جهت هندسی قاعده دار ميباشد .

اين ژرفناها بطور ثابت بنحوی قرار گرفته اند که پهلوهای محدب آنها بطرف اقيانوس و پهلوهای مقعر آنها نزديک قاره هست . در طرف قاره يا طرف مقعر اغلب ژرفناها يک جزيره های آلوتيان Aleutian ژاپن Japanese و فيليپين Philippine جزاير قوسی هستند که به ژرفناها محدود ميشوند . ولکانيسم در جزاير قوسی از نظر ترکيب با ولکانيسم امتداد پشته های اقيانوسی متفاوت است و عمدتا" شامل آندزيت Andesite با مقدار کمتری Rhyolite و بازالت ميباشد.در پشت اغلب جزيره های قوسی يا به عبارت ديگر در طرف مقعر آنها حوزه های نسبتا" کم عمق وجود دارد به نام درياهای حاشيه ای Marginal Seas يا حوزه های پشت قوسی. اين حوزه ها سيستم جزاير قوسی را از نزديک ترين قاره جدا ميکند دريای ژاپن و دريای فيليپين دو نمونه از بزرگترين درياهای حاشيه ای هستند .

سيستمهای جزيره ای قوسی – ژرفنايی و ضميمه آنها در کناره های اقيانوس آرام فراوان تر از هر اقيانوس ديگر است . درياهای کم عمق حاشيه ای بعنوان انبارهای رسوبات بکار ميرود اين درياها موادی را که از قاره های سرازير ميشود در خود انباشته و از رسيدن آنها به دشتهای آبيسال واقع در ماوراء جزاير قوسی جلوگيری ميکند .

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml