علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش GPS قسمت چهارم

در این بخش ادامه سلسله مقالات آموزشی دربارهGPS را پیگیری مینمائیم.گيرنده ها

گيرنده های در دسترس خود به دو دسته اصلی تقسيم بندی می شوند که يکی گيرنده های تجاری و ديگری گيرنده های نظامی می باشد . در زيـر به شــرح هر کـدام از اين گروه ها پرداخته و مقدورات آنها را به طور مختصر شرح می دهيم .1- گيرنده های تجاری :

همان گونه که قبلاً نيز توضيح داديم امواج ارسالی GPS بر روی دو موج حامل L و L از ماهواره ها ارسال می گردند و کدبندی های موجود بر روی آنها به گيرنده های زمينی انتقال می يابد . گيرنده های تجاری از کدبندی های موجود فقط قادر به دريافت کد استاندارد C/A هستند که به معنای اکتساب غيردقيق است . همانطور که از معنای نام اين کدبندی نيز مشخص است دقت اين امواج آن چنان بالا نبوده و فقط جنبه استفاده تجاری دارد و خطائی درحدود 30 تا 100 متــر را دارا می باشند . اين خطا ناشی از اثر ( S.A ) است که درباره آن دردرسهای بعدی توضيح می دهيم . گيرنده های تجاری به واسطه آن که نمی توانند کدP يا دقيق را دريافت دارند جهت کاربردهای دقيق و نظامی بلا استفاده هستند و اين به ارتش ايالات متحده اين امکان را می دهد که موقعيت استراتژيک خود را در جبهه های نبرد نسبت به رقبا حفظ کند .تعيين مختصات نقاط با GPS

1- محدوده اندازه گيری

مشاهده گر روی زمين می تواند تنها مختصات يک محل را به وسيله اندازه ميان خود و 3 ماهواره ای که مختصات مداری آنها پيش از اين مشخص شده تعيين کند . به وسيله GPS ، حجم اطلاعات به طور پايداری در روی زمان حمل t در يک سيگنال ماهواره ، به وسيله اندازه گيری اختلاف ميان فرستادن (t ) و زمان رسيدن ( t ) در گيرنده GPS در يک محدوده کد مشخص مشاهده می شود که در بخش بعدی به شرح آن می پردازيم . اگر ما انتقال اطلاعات را با سرعت نور C وخطاهای زمان را در نظر نگيريم ، آن گاه محدوده ثابت P ميان ماهواره وگيــرنده فقط ( t- t ) است . خطاهای ساعت های گيرنده يا ماهواره در محدوده قابل تخمينی موجود هستند که برای اين علت به شبه فاصله R رجوع می کنيم که به طور مختصر در زير تعريف شده است :

( 1 )

در اينجا مبدأ ساعت گيرنده از ( ثابت ) زمان است ( سيستم GPS ) ( ما از ديگر خطاهای منتجه از گيرنده صرف نظر می کنيم ) ، مبدأ ساعت ماهواره است و تأخير همراه با همه ديگر خطاهای منبع که اساساً ناشی از آثار پخش اتمسفری است می باشد . اطلاعات دريافتی از چهار ماهواره امکان تصحيح ساعت را در مرتبه اول می دهد ( - ) و پيشرفت های مورد بحث در ذيل می تواند جهت تخمين و تحصيح برای به کار رود که قادر به تهيه مختصات سطح – متريک کمتر از حالت ايده آل است . آثار مشاهدات ژئومتری از نتايج مختصات 3 بعدی با کيفيت تر است.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml