علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی(بخش هشتم)

اصل ادامه لايه ها

Principle Of Continuity Of Strata

 

ستنو نشان داد که لايه های سنگی در بسياری  موارد تا مسافات بسيار زياد تداوم می يابند . در جائی که يک لايه منحصر به فرد تا صدها کيلومتر پايدار می ماند تداوم به خوبی آشکار است . اين اصل هنگامی که لايه ها در يک وضعيت و موقعيت چينه شناسی يکسان هستند و فسيلهای يکسانی دارند تغيير جانبی ليتولوژی يا به عبارت ديگر تغيير جانبی رخساره ها را نيز شامل می شود .

اصل ادامه لايه ها درحالت کلی بيان کننده اين نکته است که : يک طبقه واحد در تمام نقاط گسترش جغرافيائی خود دارای سن يکسانی است . اما بکار بردن اين اصل همواره با مشکلات و موارد استثنائی همراه است ، از جمله اين که ادامه يک لايه يا طبقه را ممکن است در طول چندين ده متر ، در مقياس يک مقطع و يا يک معدن و در مواردی تا چند صد متر بتوان دنبال کرد و يا در بعضی موارد که مناطقی عاری ازهر گونه پوشش گياهی است شايد بتوان ادامه يک لايه را تا طول چند کيلومتر مشاهده کرد . اما درغالب موارد به دليل شرايط خاص رخنمون Outerop و نيز وجود پوشش گياهی اين کار امکان پذير نيست . لذا بايستی بتوانيم با روشهای ديگر يک لايه را بدون اين که الزاماً آن را دنبال کنيم درمحل ديگری بازشناسی کنيم . به عبارت ديگر مشکل کار عبارتست از انجام کورلپشن ( برقراری ارتباط و تطابق چينه ای و زمانی = Correlation ) بين مقاطع مختلفی که درمکانهای جغرافيائی مختلف وجود دارند و همگی متعلق به يک حوزه رسوبی واحد می باشند .

ابتدا در آغاز قرن گذشته برای رفع اين مشکل ، ويژگی های سنگ شناسی بکار گرفته شد و متوجه لايه هائی شدند که دارای ويژگی های سنگ شناسی يکسانی هستند .

اين مسئله موجب پيدايش مفهوم اوليه فورميشن Formation يا سازند گرديد که به مجموعه چينه هائی که دارای ويژگی سنگ يکسانی بودند گفته می شد و مدتها تصور می کردند که اين چينه های با ويژگی ليتولوژی مشابه دارای سن يکسانی هستند ، مثلاً تشکيلات زغال سنگی و گل سفيد و غيره از اين جمله بودند و به طوری که می دانيم پاره ای از اين تشکيلات برای نامگذاری سيستمهای چينه شناسی مانند کرتاسه و کربونيفر مورد استفاده قرار گرفتند .

پس از مدت کوتاهی اشکالات اين کار آشکار گرديد . مثلاً ماسه سنگهای سرخ قديمی که از دونين به جا مانده اند دارای حالات مشابه با ماسه سنگهای سرخ جديد

New Red Sandston مربوطه به پرمين می باشند . بعدها ماسه سنگهای مشابهی مربوط به زمانهای قديمتر و يا جديد تر کشف گرديد و مثلاً مشخص گرديد که هر تشکيلات زغال سنگی الزاماً متعلق به کربونيفر و يا هر گل سفيدی متعلق به کرتاسه نمی باشد و می تواند مربط به زمانی جديدتر و يا قديم تر باشد .

به اين ترتيب پس از اين که متوجه شدند که شواهد ليتولوژيک به تنهائی برای تعيين همزمانی کافی نيست . درمرحله ديگری برای برقراری تطابق و تعيين همزمانی طبقات استفاده از ويژگی های ديرين شناسی نيز ضرورت پيدا کرد .

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml