علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی(بخش هفتم)

زمان سنجی نسبی

Ralative Chronology

 

ترتيب زمانی لايه ها و پديده ها وقوع رويدادهائی که تاريخ زمين را تشکيل می دهند با بيان سن نسبی آنها مشخص می کنند ، به نحوی که با تعيين سن نسبی هر پديده يا لايه يا رويداد می توان قديم يا جديدتر بودن آن را نسبت به پديده يا لايه يا رويداد ديگری نشان داد .

برای انجام زمان سنجی اصولی بکار گرفته می شود که به پاره ای از آنها تحت عنوان اصول زمين شناسی تاريخی اشاره گرديد که يکی از آنها عبارتست از اصل رويهم گرفتن  لايه ها ( Superposition ) اصل ديگر عبارتست از اصل ادامه لايه ها يا Of Strate Continuity با استفاده از ويژگی های ليتولوژی آنها و بالاخره اصل استفاده از محتويات پالئونتولوژيک لايه ها يا اصل يکسانی ديرينه شناسی Paleontology identity از ميان اين اصول ، اصل استفاده از ويژگی های ديرينه شناسی ( Paleontology ) از اهميت بيشتری برخوردار است . بعبارت ديگر اساساً ويژگی های پالئوونتولوژيک است که برقراری يک زمان سنجی نسبی امکان پذير می سازد . بديهی است که انجام يک چنين زمان سنجی نسبی از کامبرين به اين طرف به خوبی قابل اجرا می باشد و در مورد لايه ها و پديده های قديمی تر از کامبرين اين امر بسيار مشکل و گاهی غيرممکن می گردد . به اين ترتيب به نظر می رسد که انجام کرونولوژی نسبی قبل از همه به عهده پالئونتولوژيست باشد . بررسی ها و شيوه های بررسی اين نوع زمان سنجی بنياد يکی از شاخص های وابسته به پالئونتولوژی بنام بيواستراتوگرافی را به وجود می آورد .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml