علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش GPS قسمت سوم

- عوامل موثر در اندازه گيری های GPS
1-3- جو زمين

1-1-3- تقسيم بندی لايه های هوا

ضخامت موثر هوا بر اساس عوامل مختلف به مانند تغييرات ترکيب شيميائی ، دما ، ويژگی های الکترومغناطيسی و ترکيب به لايه های مختلف تقسيم می شود که در زير به شرح آن می پردازيم :
1-1-1-3- تقسيم بندی بر اساس ترکيب شيميائی

الف – هوموسفر– ترکيب اين بخش ازهوا که ترکيب هوای مجاور زمين است و ضحامت آن 80 تا 100 کيلومتر ( به طور متوسط 90 کيلومتر ) است .ب – هتروسفر- از ارتفاع متوسط 90 کيلومتری به بعد ترکيب هوا تغيير می کند و برحسب جرم اتمی گازها لايه های مختلفی به وجود می آيد .

در بالای هوموسفر به ترتيب چهار لايه مرکب از ارت مولکولی ( ارتقاع 90 تا 200 کيلومتری ) ، اکسيژن اتمی ( ارتفاع 200 تا 1000 کيلومتری ) ، هليوم اتمی ( ارتفاع 1000 تا 2400 کيلومتری ) و هيدروژن اتمی ( ارتفاع 2400 تا 10000 کيلومتری ) وجود دارد.

2-1-1-3- تقسيم بندی هوا بر اساس تغييرات دما

دمای هوا از سطح زمين تا ارتفاعات متغير است . منحنی تغييرات دما نسبت به ارتفاع ، سه ماکزيمم و مينيمم دارد که بر اساس آن هوا به چهار لايه تروپوسفر 1 ، استراتوسفر 2 ، مزوسفر 3 وترموسفر4 تقسيم شده است که اين چهار لايه به وسيله 3 سطح به اسامی تروپوپوز 5 ، استراتوپوز 6 و مزوپوز 7 از هم جدا شده است .

3-1-1-3- تقسيم بندی بر اساس ويژگی های الکترومغناطيسی

اين ويژگی مهمترين ويژگی موثر در کار با GPS است و شناخت لايه های موجود بر اساس اين تقسيم بندی کمک موثری در دقت و صحت عمليات با GPS دارد و دانستن مشخصات لايه های موجود در اين تقسيم بندی برای کسی که درباره تحليل داده های GPS فعاليت می کند بسيارموثر و درخورتوجه است . بر اساس اين ويژگی ها می توان دو لايه هوا را تشخيص داد :

الف – يونوسفر

بخشی از هوا را که درارتفاع 50 تا 320 کيلومتری قرار دارد و حاوی ذرات با بارالکتريکی است يونوسفر می نامند.يونوسفر خود از قشرهای مختلفی تشکيل يافته است که خواص راديوئی آنها با يکديگر متفاوت است و هرکدام قادرند امواج راديوئی را با طول موج های مختلف منعکس کنند . از نظر قابليت انعکاس امواج يونوسفر را به لايه های *F - F – E – D تقسيم می کنند . امواج با طول موج بلند به وسيله قشر D ، امواج با طول موج متوسط به وسيله قشر E و امواج با طول موج کوتاه در روز و شب به وسيله قشرهای F و F منعکس می شوند . لايه D در روز بر اثر تابش اشعه ماوراء بنفش دارای يونهای گازی بيشتری است واختلالاتی را در موج دريافتی ايجاد می کند ولی در شب با نبودن خورشيد و اشعه ماوراء بنفش لايه D از بين رفته در نتيجه اختلال درامواج ارسـالی ماهواره کـــاهش می يابد و نتايج دقيق تر می شود . پس به همين دليل است که امواج ارسالی از فرستنده های دوردست را در شب بهتر دريافت می کنيم و همچنين اطلاعات دريافتی توسط گيرنده های GPS در شب دارای خطای کمتری نسبت به روز است .ب - ماگنتوسفر

خارجی ترين لايه هوا که حاوی ذرات پروتون است و عمدتاً تحت تأثير ميدان مغناطيسی زمين قرار دارد را ماگنتوسفر می نامند .

1 Troposphere

2 Stratosphere

3 Mesosphere

4 Thermosphere

5 Tropopause

6 Stratopapuse

7 Mesopaus

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml