علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (‌بخش چهارم )

 

 

اصل يکنواختی

 

بخش چهارم

 

اين اصل را جيمزهاتن معرفی کرد و با مخالفت های زيادی مواجه گرديد . برمبنای اصل يونی فور می تاريسم بسياری از اعمال زمين شناسی که امروزه انجام می شوند و درگذشته هم عمل می شده و پديده های مشابهی به بار مياورده است . آتشفشانی ساخته شدن کوهها ، عمل رودخانه ها و رسوبگذاری Sedimentation همگی در طی مدت زيادی از زمان زمين شناسی عمل می کرده اند . ريپل مارکی که در يک ماسه سنگ با سن 500 ميليون سال باقی مانده است بر مبنای اين اصل همانند امروزه بوسيله جنبش آب ايجاد شده است .

دربکاربردن اين اصل بايد دقت کنيم که به سبب فقدان اطلاعات کافی مرز های محيط ها و تشکيلات مورد نظرمان را نابجا و اشتباه تعيين نکنيم .

بديهی است که اصل يونی فورمی تاريسم بايد با احتياط و دقت زيار بکار رود زيرا که مجموعه شواهد کنونی به طور کامل در برگيرنده همه شواهد و ويژگی های گذشته نخواهد بود و کاملاً بديهی است که از ترشياری به طرف پالئوزوئيک مرتباً امکان مقايسه و بازسازی کاهش می يابد و به طور کلی هر قدر در زمان به عقب برگرديم کاربرد اين اصل محدود تر و از اعتبار آن کاسته می گردد . مثلاً ويژگی های محيط از زمان اينفراکامبرين که اولين فسيل ها را دراختيار ما می گذارد به طور مداوم متحمل تغييراتی گرديده است .

تعيين حدود تغييرات رخ داد شده در رسوبگذاری با توجه به چرخه ای بودن اين پديده امر نسبتاً آسانی است . برعکس تغييراتی که بدون شک در ويژگی های فيزيکوشيميائی اقيانوسها ايجاد شده ، مانند درجه شوری ، مقدار PH ، درجه حرارت و از اين قبيل را به هيچ وجه نمی توان به آسانی تخمين زد .

به هر حال تغيير و تحول زمين شناسی در گذشته و حال در جنبه های متعدد و وسيعی با تغيير و تحول زمين شناسی کنونی مطابقت دارد . مقايسه پديده های گذشته  و حال در مورد بسياری از رديف های رسوبی معتبر است و به تدريج که به گذشته برمی گرديم از دقت و ارزش آن کاسته می گردد تا اينکه نهايتاً اين اصل از نظر کاسميک بی اعتبار می گردد . کاسته شدن دقت و اعتبار اين اصل به نسبت درجه بازگشت به گذشته مخصوصاً درمورد شرايط اکولوژيک فونها بيشتر صادق است و بايد کوشش شود که حتی المقدور بيوتوپهای اوليه بازسازی شوند و در اين مرحله بايد توجه داشت که ويژگی های ليتولوژيک و پالئونتولوژيک لايه ها عموماً بازتابی از بيوتوپهای تغيير يافته گذشته می باشند و اين ويژگی ها مطابق است با ويژگی های رسوباتی که در عين حال بوسيله پديده های مختلف دياژنز تغيير يافته اند و نيز در مورد ويژگی های زيستی لايه ها بايد متوجه اين نکته باشيم که محتويات زيستی لايه ها بخش ناچيزی از بيوسنوز گذشته است که پس از طی فرآيندهای فسيل شدن باقی مانده است و نيز مسئله فسيلهای جابجا شده و تاناتوسنوزها را نيز بايد در نظر گرفت .

 

 

 

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml