علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی ( بخش سوم )

اصل يا قانون روی هم قرارگرفتن طبقات

 

بخش سوم

 

درتوالی Succession از لايه های رسوبی ، قديمی ترين لايه در زير و جديد ترين لايه در بالا قرار می گيرد . البته اين حالت مربوط است به طبقاتی که در بدو امر در حوزه رسوبی بجا گذاشته شده و هنوز متحمل چين خوردگی نشده اند . اما در رديفی از لايه ها که به سبب جنبش های تکتونيکی چين خورده اند و سپس فرسايش يافته اند و نظم و ترتيب قرار گرفتن اوليه آنها حفظ نگرديده است اصل سوپرپوزيشن Superposition معتبر نخواهد بود . بنابراين در بکارگيری اصل نامبرده شايسته است که به موارد استثنائی که با اين اصل مطابقت نمی کند توجه کرد، مثلاً پـــادگانه های آبرفتی پلکانی به نحوی گذاشته می شوند که جديدترين پادگانه در زير و قديمی ترين آنها در بالا قرار می گيرد . البته اين مسئله منحصراً درمورد آبرفتهای پلکانی که در آنها پادگانه های همزمان و مقابل يکديگر پيوسته نبوده و مستقل می باشند صادق است و آبرفتهای جفت شده از اصل سوپرپوزيشن پيروی می کنند .

درحالاتی که به سبب حرکات تکتونيکی لايه چين خورده و گاهی زير و رو شده اند از شواهد و نشانه های سطح چينه بندی که امکان تشخيص سطح بالائی و پايين طبقات را فراهم می کنند استفاده می گردد اين شواهد که درحالت کلی نقش MARK و قالب MOLD ناميده می شوند انواع متعدد و متنوعی دارند مانند ريپل مارکها Ripple marks نقش ابزارها يا تول مارکها Tool marks که خود انواع مختلفی دارند و سل مارکها Sole marks که نيز دارای انواع مختلف می باشند و در حالت کلی شامل پرشدگی های يک ساختمان رسوبی اوليه مانند ترکها – ردپا ، شيار و نقش می باشند که در سطح زيرين لايه ها مشاهده می شوند و غيره .

همچنين شيوه قرارگرفتن بسياری از فسيلها به نحوی است که به روشنی تشخيص جهت سطح بالائی لايه ها را امکان پذير می سازد .

در پاره ای موارد به سبب زلزله هائی زيردريائی ، لايه هائی درحوزه های رسوبی گسيخته گرديده و ضمن آن که ممکن است شکافهای افقی به موازات سطح چينه بندی ايجاد گردد هنگامی که رسوبات لايه های بالاتر ريزش کرده و درون اين شکافها را پرکند ، درظاهر به صورت يک چينه بندی طبيعی ديده می شود درحالی که سن اين رسوبات پرشده جديدتر از بسياری از لايه های بالائی آن می باشد .

با اين ترتيب اصل رويهم قرارگرفتن طبقات يا اصل سوپر پوزيشن بايد با دقت و احتياط بسيار و دقت در شواهد تعيين کننده بکار رود و عموماً به تنهائی برای تعيين همزمانی و تعيين سن نسبی طبقات کافی نخواهد بود و بايد همراه با آن از اصول ديگر نيز کمک گرفت .

 

 

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml