علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی ( بخش اول )

زمين شناسي تاريخی

 

 Historical Geology ) )

 

 

 بخش اول

 

زمين شناسي تاريخي شاخه بزرگي از زمين شناسي است که به بررسي تاريخ تکامل زمين و موجودات زنده آن از بدو پيدايش تا کنون ميپردازد . بنابراين مطالعه و تحقيقات زمين شناسي تاريخي بررسيهای چينه شناسي Stratigraphy  ديرينه شناسي Paleontology و زمان سنجي زمين شناسي Geochronology را در بر ميگيرد و همچنين توجه به محيط هاي گذشته  Paleonvirinments و دورره هاي يخبندان Glacial Preiods و جنبشهاي تکتونيک صفحه اي Plate-tectonic  را ايجاب مي کند و در واقع بعنوان متمم زمين شناسي فيزيکي Physical Geology  تلقي ميشود .

در زمين شناسي تاريخي کوشش مي شود تا حد امکان جزئيات سرگذشت تغيير و تحول زمين روشن گردد و باين ;منظور بايستي انواع پديده هايي را که بنحوي بر پوسته زمين تاثير گذاشته اند بازسازي و باز شناسي کرد تا بتوان تسلسل و توالي اين رويدادها و ارتباط منطقي آنها را با يکديگر تعيين کرد .

سابقه صدها ميليون سال تاريخ زمين در بخش اصلي در سنگها نهفته است بعبارت ديگر لايه هاي سنگي اوراق کتاب زمين شناسي تاريخي را تشکيل ميدهند . زمين شناسان با استفاده از شيوه هاي مختلف اين اوراق را تاريخ گذاري کرده و تعداد و ترتيب آنها را پيدا ميکنند و نيز اطلاعاتي در مورد نبودها Gaps و ناپيوستگيها discontinuities و فصول از دست رفته اين تاريخ بدست مي آورند . فصول از دست رفته در تاريخ زمين شناسي عموماً گواه بر مهم ترين حوادث تاريخ زمين شناسي است .

مطالعات و بررسيهاي زمين شناسي تاريخي بر مبناي اصولي دنبال ميشوند که در زير به مهمترين آنها اشاره مي شود:

 

                                                        اصول زمين شناسي تاريخي

      Principles of historical Geology                                              

 

1-     افقي بودن اوليه و اصلي سنگهاي رسوبي

Original horizontality of sedimentary rocks

 

2-     اصل روي هم قرار گرفتن طبقات و استفاده از نشانه ها و شواهدي که به کمک آنها سطح بالايي طبقات از سطح زيرين آنها تشخيص داده ميشود

Superposition with its criteria for distinguishing top of beds

 

3-     اصل يکنواختي و مشابهت ب اين مفهوم که زمان حال کليد گذشته است

Uniformitarism The present is The key of past

 

4-     توالي فوني بر مبناي تکامل زندگي ارگانيک ، اساساً در ميان اشکالي که در طي 500 ميليون سال گذشته داراي بخشهاي سخت در پيکر خود بوده اند

Fanual succession is based on the evolution Organic Life primarily among those forms which developed hard parts during the past half billion years

 

5-     اصل ادامه چينه ها با استفاده از اين اصل که چيزهاي مساوي با يک چيز هر يک خود با يکديگر مساويند

Cntiniuty of strata-Things equal to same thing are equal t each other

 

6-     اصل يکساني ديرين شناسي يا اصل توالي خونی

Faunal succession          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml