علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢

 

آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت آخر

ی)انتقال داده ها

در پایان اندازه گیری در هر محلجهت کسب اطمینان از عملکرد درست دستگاهها باید داده های ثبت شده را از حافظه ثبات به دیسک سخت رایانه منتقل نمود.سپس با استفاده از برنامه Quick Look نظری کوتاه به نگاشتهای زمانی ثبت شده انداخت تا در صورت نامطلوب بودن نگاشت اشکال دستگاهها را برطرف کرده و انها را برای زمان بعدی اندازه گیری در همان محل آماده کرد.

مرحله پردازش داده هاوتعیین ساختگاه منتخب

برای تفسیر داده های جمع آوری شده وتعیین ساختگاه منتخب ٍآخرین مرحله پردازش داده ها می باشد.عمل پردازش وتفسیر طی مراحلی به شرح زیر صورت می گیرد.

1.  انتقال داده ها

2.  رسم نگاشتهای زمانی وطیفهای فرکانسی

3.  مقایسه نگاشتهای زمانی وطیفهای فرکانسی

4.  ساختگاه منتخب

5.  گزارش نوفه سنجی ساختگاه

الف )انتقال داده ها

در بازگشت از عملیات صحرائی داده های ثبت شده را باید از روی دیسکتها بروی دیسک سخت رایانه پردازشگر انتقال داد.این رایانه باید دارای تراشه کمک پردازشگر ریاضی ونرم افزارSWS-1 باشد.

ب ) رسم نگاشتهای زمانی وطیفهای فرکانسی

این بخش درسه قسمت انجام می شود.اول باید داده ها را از فرمت    SSR به فرمت D16 که نرم افزار SWS-1 می پذیرد تبدیل نمود.سپس با استفاده از برنامه TSEDIT نگاشت زمانی هر پرونده را رسم و از داخل آن یک پنجره زمانی بطول 8192 نقطه جدا کرد.تا در مرحله آخر با استفاده از برنامه FFT طیف فرکانسی هر پرونده رسم شود.

ج) مقایسه نگاشتهای زمانی وطیفهای فرکانسی

مقایسه نگاشتهای بدست آمده از نظر دامنه نگاشتهای زمانی وباند طیفهای فرکانسی نوفه ها ٍبا مشاهده عینی می تواند بسیار گویا و در تصمیم گیری نهائی مهم باشد.

د)ساختگاه منتخب

ساختگاه منتخب محلی است که داده ها را با کوچکترین دامنه نگاشت زمانی وباریکترین پهنای باند فرکانسی ثبت کرده باشد.

و)گزارش نوفه سنجی ساختگاه

مجموعه اطلاعات بدست آمده واندازه گیری های نوفه ستجی صورت گرفته ٍجهت شناخت وضعیت نوفه های طبیعی ومصنوعی ٍدر انتها به صورت گزارش نوفه سنجی ارائه می گردد.اطلاعاتی که در هر گزارش می بایستی به آنها اشاره شود عبارتند از:

·        مقدمه

·        موقعیت جغرافیایی

·        زمین شناسی-چینه شناسی منطقه

·        سرچشمه های نوفه در منطقه

·        عملیات صحرائی وپردازش داده ها

·        تفسیر نگاشتهای زمانی

·        نتیجه گیری و پیشنهاد

·        پیوست ٍشامل نمودار ٍعکس ٍشکل

 

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml