علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢

 

آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت ششم

 د)آماده سازی دستگاهها

پس از بازديد از منطقه وتعيين مکان دقيق اندازه گيريها که معمولا يک روز کامل را بخود اختصاص می دهد.نوبت به آماده سازی دستگاهها می رسد.در اين بخش پارامترهای نوع ثبت داده ها که قبلا توسط کارشناسان در حافظه دستگاهها برنامه ريزی شده بايد با ليست پارامترهای اندازه گيری دستگاه ثبات مقايسه شود تا از تطبيق صد در صد آنها با يکديگراطمينان حاصل گردد.

و)تعيين زمانهای اندازه گيری

برنامه ريزی زمانی برای دستگاه ثباتی که در پايگاه مرکزی قرار می گيردمتفاوت با دستگاه ثباتی است که به نقاط اندازه گيری حمل می شود.در پايگاه مرکزی دستگاه ثبات بصورت خودکار راس هر ساعت وبا فواثل ۱۵ دقيقه ای برای مدت يک دقيقه لرزه ثبت خواهد کرد.با توجه به ظرفيت حافظه دستگاه اين عمل ميتواند تا زمان پر شدن حافظه دستگاه ادامه يابد.

ه)نصب دستگاههای اندازه گيری

در هنگام نصب دستگاهها واندازه گيری رعايت چند نکته الزامی است:

  • صفحه نصب لرزه سنجها بايد کاملا مسطح وتراز باشد.اين کار با کمک يک قطبنما امکانپذير می گردد.
  • دستگاه ثبات بايد لااقل دو دقيقه قبل از زمان شروع اندازه گيری روشن شود.
  • در هنگام اندازه گيری همانطور که دستگاه ثبات مرکزی در محلی ساکت ودور از رفت وآمد کار گذاشته می شود.در پايگاه سيار نيزرعايت سکوت وخودداری از رفت وآمد الزامی است.
  • بعد از نصب دستگاه بايد در هنگام اندازه گيری تمام رويدادهای نزديک محل با ذکر زمان دقيق يادداشت شده و در خاتمه از منطقه عکس گرفته شود.اين عکس بايد شمای کلی محل استقرار دستگاهها را نيز نشان دهد. 

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml