علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥

 

زلزله های امروز ايران

زلزله ۹/۳ریشتری شمال شرق اندیمشک

Date/Time:  2006/09/13 16:12:45 UTC
Local D/T:  1385/06/22 19:42:45
Magnitude:  3.9  ML
Latitude:   32.71
Longitude:  48.49
Depth:      14.1 km
Region:     North-East of Andimeshk

Nearest faults within 150 km:
   1) BALARUD_F_Z3           (Length: 53 km)     Distance to epicenter: 8 km
   2) BALARUD_F_Z2           (Length: 58 km)     Distance to epicenter: 12 km
   3) DEZFUL_EMBAYMENT       (Length: 228 km)    Distance to epicenter: 20 km

Detected location: 31 km North-East of Andimeshk, Khoozestan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         73 km      NW
  2) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         73 km      NW
  3) ASHTIAN(ASAO)                   249 km     SW
  4) SANANDAJ(SNGE)                  287 km     SE
  5) NAIEN(NASN)                     404 km     SW

زلزله۶/۴ریشتری شرق برازجان

Date/Time:  2006/09/14 02:25:33 UTC
Local D/T:  1385/06/23 05:55:33
Magnitude:  4.6  ML
Latitude:   29.25
Longitude:  51.38
Depth:      39.4 km
Region:     East of Borazjan

Nearest faults within 150 km:
   1) BORAZJAN_F             (Length: 168 km)    Distance to epicenter: 8 km
   2) ZFF3                   (Length: 125 km)    Distance to epicenter: 17 km
   3) KAZERUN_F              (Length: 96 km)     Distance to epicenter: 40 km

Detected location: 17 km East of Borazjan, Bushehr Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          190 km     NW
  2) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         402 km     SE
  3) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         402 km     SE
  4) NAIEN(NASN)                     417 km     SW
  5) BANDARABBAS(BNDS)               512 km     NW

زلزله ۷/۳ریشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/09/14 03:18:20 UTC
Local D/T:  1385/06/23 06:48:20
Magnitude:  3.7  ML
Latitude:   27.46
Longitude:  55.33
Depth:      15 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 47 km
   2) LAR_F                  (Length: 99 km)     Distance to epicenter: 53 km
   3) ZFF1                   (Length: 165 km)    Distance to epicenter: 75 km

Detected location: 99 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               83 km      NW
  2) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          248 km     SE
  3) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         313 km     SW
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   585 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     641 km     SE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml