علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٥

 

 

ترجمه مطالب زير در کامنت ۸:۲۴دقيقه ۱۱فروردين نوشته شده است.

حالا هم پسلرزه های امروز را برای شما می گذارم.

زلزله ۶/۳ شمال شرق درود

Date/Time:  2006/04/01 06:13:01 UTC
Local D/T:  1385/01/12 09:43:01
Magnitude:  3.6  ML
Latitude:   33.68
Longitude:  49.24
Depth:      14.3 km
Region:     North-East of Dorud

Nearest faults within 150 km:
   1) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 22 km
   2) NAHAVAND_F             (Length: 102 km)    Distance to epicenter: 46 km
   3) HZF4                   (Length: 492 km)    Distance to epicenter: 56 km

Detected location: 27 km North-East of Dorud, Lorestan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) ASHTIAN(ASAO)                   121 km     SW
  2) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         180 km     NE
  3) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         180 km     NE
  4) SANANDAJ(SNGE)                  236 km     SE
  5) KAVOSH-TEHRAN(THKV)             291 km     SW

زلزله ۵/۳ ريشتری منوجان (کرمان)

Date/Time:  2006/04/01 08:08:14 UTC
Local D/T:  1385/01/12 11:38:14
Magnitude:  3.5  ML
Latitude:   27.33
Longitude:  57.42
Depth:      14.1 km
Region:     Manujan

Nearest faults within 150 km:
   1) SABZEVARAN_F           (Length: 190 km)    Distance to epicenter: 15 km
   2) ZENDAN_MINAB_F_Z1      (Length: 183 km)    Distance to epicenter: 21 km
   3) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 26 km

Detected location: 12 km Manujan, Kerman Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               124 km     SE
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         302 km     SE
  3) ZAHEDAN(ZHSF)                   416 km     SW
  4) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          449 km     SE
  5) NAIEN(NASN)                     753 km     SE

زلزله ۱/۴ ريشتری بروجرد

Date/Time:  2006/04/01 08:31:06 UTC
Local D/T:  1385/01/12 12:01:06
Magnitude:  4.1  ML
Latitude:   33.92
Longitude:  48.84
Depth:      15 km
Region:     Borujerd

Nearest faults within 150 km:
   1) NAHAVAND_F             (Length: 102 km)    Distance to epicenter: 12 km
   2) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 52 km
   3) SAHANEH_F              (Length: 77 km)     Distance to epicenter: 60 km

Detected location: 8 km Borujerd, Lorestan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) ASHTIAN(ASAO)                   129 km     SW
  2) SANANDAJ(SNGE)                  191 km     SE
  3) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         202 km     NE
  4) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         202 km     NE
  5) KAVOSH-TEHRAN(THKV)             290 km     SW

زلزله ۴ ريشتری بروجرد

Date/Time:  2006/04/01 12:08:34 UTC
Local D/T:  1385/01/12 15:38:34
Magnitude:  4  ML
Latitude:   33.9
Longitude:  48.85
Depth:      15 km
Region:     Borujerd

Nearest faults within 150 km:
   1) NAHAVAND_F             (Length: 102 km)    Distance to epicenter: 11 km
   2) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 50 km
   3) SAHANEH_F              (Length: 77 km)     Distance to epicenter: 62 km

Detected location: 9 km Borujerd, Lorestan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) ASHTIAN(ASAO)                   130 km     SW
  2) SANANDAJ(SNGE)                  193 km     SE
  3) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         199 km     NE
  4) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         199 km     NE
  5) KAVOSH-TEHRAN(THKV)             291 km     SW

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml