علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٥

 

نوروزی پر از زلزله

پسلرزه های شمکال غرب بندر عباس

پسلرزه ۴/۴ ريشتری

Date/Time: 2006/03/25 14:58:31 UTC

Local D/T: 1385/01/05 18:28:31

Magnitude: 4.4 ML

Latitude: 27.46

Longitude: 55.8

Depth: 14.2 km

Region: North-West of Bandar-e abbas

پسلرزه ۸/۳ ريشتری

Date/Time: 2006/03/25 15:29:35 UTC

Local D/T: 1385/01/05 18:59:35

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 27.59

Longitude: 56.18

Depth: 14.1 km

Region: North-West of Bandar-e abbas

پسلرزه ۴ريشتری

Date/Time: 2006/03/25 16:08:30 UTC

Local D/T: 1385/01/05 19:38:30

Magnitude: 4 ML

Latitude: 27.6

Longitude: 56.35

Depth: 14.1 km

Region: North of Bandar-e abbas

پسلرزه ۷/۳ ريشتری

Date/Time: 2006/03/25 20:21:31 UTC

Local D/T: 1385/01/06 23:51:31

Magnitude: 3.7 ML

Latitude: 27.61

Longitude: 56.03

Depth: 14.1 km

Region: North-West of Bandar-e abbas

زلزله ۴ ريشتری جنوب غرب حاجی آباد

Date/Time: 2006/03/25 17:48:24 UTC

Local D/T: 1385/01/05 21:18:24

Magnitude: 4 ML

Latitude: 27.67

Longitude: 55.69

Depth: 14.1 km

Region: South-West of Hajiabad

Nearest faults within 150 km:

1) HZF2 (Length: 437 km) Distance to epicenter: 48 km

2) MFF1 (Length: 180 km) Distance to epicenter: 71 km

3) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 72 km

Detected location: 74 km South-West of Hajiabad, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 56 km NW

2) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 274 km SE

3) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 278 km SW

4) ZAHEDAN(ZHSF) 543 km SW

5) NAIEN(NASN) 634 km SE

زلزله ۶/۳ ريشتری شمال فراشبند(فارس)

Date/Time: 2006/03/25 17:59:31 UTC

Local D/T: 1385/01/05 21:29:31

Magnitude: 3.6 ML

Latitude: 29.08

Longitude: 52.14

Depth: 14.1 km

Region: North of Farashband

Nearest faults within 150 km:

1) KAREBASS_F (Length: 98 km) Distance to epicenter: 8 km

2) QIR_F (Length: 130 km) Distance to epicenter: 33 km

3) SABZ_PUSHAN_F_Z3 (Length: 37 km) Distance to epicenter: 47 km

Detected location: 24 km North of Farashband, Fars Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 121 km NW

2) NAIEN(NASN) 418 km SW

3) BANDARABBAS(BNDS) 437 km NW

4) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 458 km SW

5) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO) 464 km SE

زلزله ۶/۳ ريشتری غرب کهنوج(کرمان)

Date/Time: 2006/03/25 19:14:31 UTC

Local D/T: 1385/01/05 22:44:31

Magnitude: 3.6 ML

Latitude: 27.97

Longitude: 57.48

Depth: 14.1 km

Region: West of Kahnuj

Nearest faults within 150 km:

1) SABZEVARAN_F (Length: 190 km) Distance to epicenter: 23 km

2) JIROFT_F (Length: 144 km) Distance to epicenter: 29 km

3) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 60 km

Detected location: 21 km West of Kahnuj, Kerman Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 144 km NE

2) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 234 km SE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 371 km SW

4) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 442 km SE

5) NAIEN(NASN) 699 km SE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml