علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥

 

زلزله بزرگ در شمال غرب بندرعباس

در ساعت ۱۰:۵۸امروز صبح ۵/۱/۱۳۸۵ زلزله ای به بزرگای ۴/۵ در مقياس ريشتر در شمال غرب بندر عباس در نزديکی بخش فين روی داد که خوشبختانه تلفاتی در بر نداشت.در ادامه اطلاعات مربوط به پسلرزه های اين زلزله را تا هم اکنون در اختيار شما عزيزان قرار ميدهم.

پسلرزه ۱/۵ ريشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/03/25 09:55:14 UTC
Local D/T:  1385/01/05 13:25:14
Magnitude:  5.1  ML
Latitude:   27.54
Longitude:  56.01
Depth:      15 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 41 km
   2) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 61 km
   3) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 80 km

Detected location: 48 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               22 km      NW
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         281 km     SW
  3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          308 km     SE
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   521 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     661 km     SE

پسلرزه ۵ ريشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/03/25 10:00:36 UTC
Local D/T:  1385/01/05 13:30:36
Magnitude:  5  ML
Latitude:   27.47
Longitude:  55.8
Depth:      15 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 48 km
   2) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 59 km
   3) ZFF1                   (Length: 165 km)    Distance to epicenter: 89 km

Detected location: 57 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               37 km      NW
  2) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          291 km     SE
  3) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         295 km     SW
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   543 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     659 km     SE

پسلرزه ۸/۴ ريشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/03/25 11:02:57 UTC
Local D/T:  1385/01/05 14:32:57
Magnitude:  4.8  ML
Latitude:   27.54
Longitude:  55.81
Depth:      15 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 53 km
   2) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 56 km
   3) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 86 km

Detected location: 61 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               39 km      NW
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         287 km     SW
  3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          290 km     SE
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   539 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     652 km     SEپسلرزه ۶/۴ ريشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/03/25 12:13:48 UTC
Local D/T:  1385/01/05 15:43:48
Magnitude:  4.6  ML
Latitude:   27.67
Longitude:  56.02
Depth:      14.9 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 29 km
   2) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 66 km
   3) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 75 km

Detected location: 60 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               34 km      NW
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         267 km     SW
  3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          306 km     SE
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   514 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     648 km     SE

پسلرزه ۱/۴ ريشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/03/25 12:55:40 UTC
Local D/T:  1385/01/05 16:25:40
Magnitude:  4.1  ML
Latitude:   27.59
Longitude:  56.18
Depth:      14.2 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 28 km
   2) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 69 km
   3) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 74 km

Detected location: 46 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               21 km      NE
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         272 km     SW
  3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          323 km     SE
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   504 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     664 km     SE

پسلرزه۴ ريشتری شمال غرب بندرعباس

Date/Time:  2006/03/25 13:14:29 UTC
Local D/T:  1385/01/05 16:44:29
Magnitude:  4  ML
Latitude:   27.55
Longitude:  55.93
Depth:      14.2 km
Region:     North-West of Bandar-e abbas

Nearest faults within 150 km:
   1) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 45 km
   2) MFF1                   (Length: 180 km)    Distance to epicenter: 59 km
   3) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 82 km

Detected location: 54 km North-West of Bandar-e abbas, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               29 km      NW
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         282 km     SW
  3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          301 km     SE
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   527 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     656 km     SE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml