علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤

 

اخبار زلزله

زلزله ۷/۳ ريشتری جنوب شرق حاجی آباد

Date/Time:  2006/03/01 17:15:45 UTC
Local D/T:  1384/12/10 20:45:45
Magnitude:  3.7  ML
Latitude:   28.16
Longitude:  56.74
Depth:      14.4 km
Region:     South-East of Hajiabad

Nearest faults within 150 km:
   1) MAIN_ZAGROS_R_F        (Length: 1106 km)   Distance to epicenter: 13 km
   2) HZF2                   (Length: 437 km)    Distance to epicenter: 52 km
   3) ZENDAN_MINAB_F_Z1      (Length: 183 km)    Distance to epicenter: 60 km

Detected location: 84 km South-East of Hajiabad, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) BANDARABBAS(BNDS)               101 km     NE
  2) KERMAN - BARDSIR (KRBR)         203 km     SW
  3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR)          368 km     SE
  4) ZAHEDAN(ZHSF)                   427 km     SW
  5) NAIEN(NASN)                     639 km     SE

زلزله ۲/۴ريشتری  شمال شرق آستارا

Date/Time:  2006/03/01 17:43:57 UTC
Local D/T:  1384/12/10 21:13:57
Magnitude:  4.2  ML
Latitude:   39.44
Longitude:  50.78
Depth:      15.8 km
Region:     North-East of Astara

Detected location: 201 km North-East of Astara, Gilan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) ARDEBIL - GERMI(GRMI)           265 km     NE
  2) KAVOSH-TEHRAN(THKV)             394 km     NW
  3) CHARAN-TEHRAN(CHTH)             394 km     NW
  4) DAMAVAND(DAMV)                  436 km     NW
  5) MAKU(MAKU)                      524 km     NE

زلزله ۲/۴ ريشتری غرب مسجد سليمان

Date/Time:  2006/03/02 04:03:39 UTC
Local D/T:  1384/12/11 07:33:39
Magnitude:  4.2  ML
Latitude:   31.98
Longitude:  49.09
Depth:      18 km
Region:     West of Masjed Soleyman

Nearest faults within 150 km:
   1) DEZFUL_EMBAYMENT       (Length: 228 km)    Distance to epicenter: 7 km
   2) MFF2                   (Length: 205 km)    Distance to epicenter: 48 km
   3) AHVAZ_F                (Length: 99 km)     Distance to epicenter: 78 km

Detected location: 21 km West of Masjed Soleyman, Khoozestan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         31 km      SE
  2) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         31 km      SE
  3) ASHTIAN(ASAO)                   299 km     SW
  4) NAIEN(NASN)                     361 km     SW
  5) SANANDAJ(SNGE)                  384 km     SE

زلزله ۵/۳ ريشتری جنوب شرق شوشتر

Date/Time:  2006/03/02 05:19:38 UTC
Local D/T:  1384/12/11 08:49:38
Magnitude:  3.5  ML
Latitude:   31.93
Longitude:  49.03
Depth:      14.1 km
Region:     South-East of Shushtar

Nearest faults within 150 km:
   1) DEZFUL_EMBAYMENT       (Length: 228 km)    Distance to epicenter: 15 km
   2) MFF2                   (Length: 205 km)    Distance to epicenter: 55 km
   3) AHVAZ_F                (Length: 99 km)     Distance to epicenter: 70 km

Detected location: 21 km South-East of Shushtar, Khoozestan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:
  1) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO)         29 km      SE
  2) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR)         29 km      SE
  3) ASHTIAN(ASAO)                   306 km     SW
  4) NAIEN(NASN)                     368 km     SW
  5) SANANDAJ(SNGE)                  387 km     SE


 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml