علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٤

 

خلاصه اطلاعات زلزله های اخير

زلزله ۶/۳ ريشتری شمال غرب کهنوج

Date/Time: 2006/02/28 10:40:13 UTC

Local D/T: 1384/12/09 14:10:13

Magnitude: 3.6 ML

Latitude: 28.12

Longitude: 57.27

Depth: 17.6 km

Region: North-West of Kahnuj

Nearest faults within 150 km:

1) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 42 km

2) SABZEVARAN_F (Length: 190 km) Distance to epicenter: 43 km

3) JIROFT_F (Length: 144 km) Distance to epicenter: 50 km

Detected location: 46 km North-West of Kahnuj, Kerman Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 135 km NE

2) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 213 km SE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 381 km SW

4) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 420 km SE

5) NAIEN(NASN) 673 km SE

زلزله ۹/۳ ريشتری جنوب شرق بوشهر

Date/Time: 2006/02/28 18:06:06 UTC

Local D/T: 1384/12/09 21:36:06

Magnitude: 3.9 ML

Latitude: 28.8

Longitude: 51

Depth: 14.2 km

Region: South-East of Busheher

Nearest faults within 150 km:

1) ZFF2 (Length: 84 km) Distance to epicenter: 10 km

2) BORAZJAN_F (Length: 168 km) Distance to epicenter: 31 km

3) MFF5 (Length: 74 km) Distance to epicenter: 31 km

Detected location: 26 km South-East of Busheher, Bushehr Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 202 km NW

2) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO) 424 km SE

3) SHOSHTAR- SURFACE(SHGR) 424 km SE

4) NAIEN(NASN) 477 km SW

5) BANDARABBAS(BNDS) 531 km NW

زلزله ۴ ريشتری شمال غرب کهنوج

Date/Time: 2006/02/28 19:29:16 UTC

Local D/T: 1384/12/09 22:59:16

Magnitude: 4 ML

Latitude: 28.19

Longitude: 56.84

Depth: 14.1 km

Region: North-West of Kahnuj

Nearest faults within 150 km:

1) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 18 km

2) HZF2 (Length: 437 km) Distance to epicenter: 60 km

3) ZENDAN_MINAB_F_Z1 (Length: 183 km) Distance to epicenter: 61 km

Detected location: 88 km North-West of Kahnuj, Kerman Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 110 km NE

2) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 200 km SE

3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 378 km SE

4) ZAHEDAN(ZHSF) 416 km SW

5) NAIEN(NASN) 642 km SE

زلزله ۲/۴ ريشتری شمال غرب کهنوج

Date/Time: 2006/02/28 20:01:35 UTC

Local D/T: 1384/12/09 23:31:35

Magnitude: 4.2 ML

Latitude: 28.2

Longitude: 57

Depth: 14.2 km

Region: North-West of Kahnuj

Nearest faults within 150 km:

1) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 25 km

2) ZENDAN_MINAB_F_Z1 (Length: 183 km) Distance to epicenter: 61 km

3) SABZEVARAN_F (Length: 190 km) Distance to epicenter: 71 km

Detected location: 74 km North-West of Kahnuj, Kerman Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 121 km NE

2) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 200 km SE

3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 393 km SE

4) ZAHEDAN(ZHSF) 401 km SW

5) NAIEN(NASN) 650 km SE

زلزله ۸/۳ ريشتری شرق حاجی آباد

Date/Time: 2006/02/28 21:39:57 UTC

Local D/T: 1384/12/10 01:09:57

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 28.24

Longitude: 56.78

Depth: 25.2 km

Region: East of Hajiabad

Nearest faults within 150 km:

1) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 22 km

2) HZF2 (Length: 437 km) Distance to epicenter: 61 km

3) ZENDAN_MINAB_F_Z1 (Length: 183 km) Distance to epicenter: 68 km

Detected location: 86 km East of Hajiabad, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 111 km NE

2) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 194 km SE

3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 372 km SE

4) ZAHEDAN(ZHSF) 420 km SW

5) NAIEN(NASN) 634 km SE

زلزله ۳/۴ جنوب شرق جهرم

Date/Time: 2006/02/28 22:58:19 UTC

Local D/T: 1384/12/10 02:28:19

Magnitude: 4.3 ML

Latitude: 28.29

Longitude: 53.96

Depth: 17.9 km

Region: South-East of Jahrom

Nearest faults within 150 km:

1) BERIZ_F (Length: 49 km) Distance to epicenter: 43 km

2) QIR_F (Length: 130 km) Distance to epicenter: 57 km

3) SARVESTAN_F (Length: 94 km) Distance to epicenter: 58 km

Detected location: 46 km South-East of Jahrom, Fars Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 95 km NE

2) BANDARABBAS(BNDS) 239 km NW

3) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 331 km SW

4) NAIEN(NASN) 513 km SE

5) SHOSHTAR- BORHOLE(SHGO) 653 km SE

زلزله ۵/۳ ريشتری جنوب غرب قشم

Date/Time: 2006/03/01 00:57:06 UTC

Local D/T: 1384/12/10 04:27:06

Magnitude: 3.5 ML

Latitude: 26.85

Longitude: 56.15

Depth: 14.1 km

Region: South-West of Qeshm

Nearest faults within 150 km:

1) MFF1 (Length: 180 km) Distance to epicenter: 44 km

2) ZFF1 (Length: 165 km) Distance to epicenter: 81 km

3) HZF2 (Length: 437 km) Distance to epicenter: 94 km

Detected location: 16 km South-West of Qeshm, Hormozgan Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 61 km SW

2) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 350 km SE

3) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 353 km SW

4) ZAHEDAN(ZHSF) 549 km SW

5) NAIEN(NASN) 736 km SE

زلزله ۸/۳ ريشتری شمال غرب کهنوج

Date/Time: 2006/03/01 02:32:35 UTC

Local D/T: 1384/12/10 06:02:35

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 28.15

Longitude: 56.99

Depth: 18 km

Region: North-West of Kahnuj

Nearest faults within 150 km:

1) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) Distance to epicenter: 21 km

2) ZENDAN_MINAB_F_Z1 (Length: 183 km) Distance to epicenter: 55 km

3) HZF2 (Length: 437 km) Distance to epicenter: 67 km

Detected location: 73 km North-West of Kahnuj, Kerman Province.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) BANDARABBAS(BNDS) 116 km NE

2) KERMAN - BARDSIR (KRBR) 205 km SE

3) GHIR-KARZIN AREA(GHIR) 393 km SE

4) ZAHEDAN(ZHSF) 405 km SW

5) NAIEN(NASN) 654 km SE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml