علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤

 

گزارش اوليه پسلرزه ۲/۵ ريشتری حاجی آباد

گزارش زمين لرزه 7/10/84 جنوب خاوری حاجی آباد هرمزگان

در ساعت 23: 01(بوقت محلی) زمین لرزه ای به بزرگی 2/5= ML در مقیاس محلی در 26 کیلومتری جنوب خاوری حاجی آباد در استان هرمزگان به وقوع پیوست (شکل 1). این رویداد لرزه ای در 12 ایستگاه شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده است (شکل 2). موج رقمی این زمین لرزه در وب سایت پژوهشگاه قرار گرفته است. براساس لرزه نگاشتهای ثبت شده موقعیت مکانی این رویداد در مختصات جغرافیایی 12/28 درجه عرض شمالی و 07/56 درجه طول شرقی قرار می گیرد.

شکل (1): مرکز سطحی زمین لرزه 7/10/84 جنوب خاوری حاجی آباد.

شکل (2): نگاشتهای ثبت شده از زمین لرزه جنوب خاوری حاجی آباد.

 

زمین شناسی ساختمانی منطقه

پژوهشگران چندی، پهنه های ساختمانی ایران را مطالعه کرده اند. گستره موردنظر در بیشتر پهنه بندیها بخشی از پهنه ساختمانی زاگرس را در بر می گیرد. پهنه ساختاری زاگرس برپایه نظر بندی (1355) و به پیشنهاد اشتوکلین (1968) به سه ریز پهنه دست خوزستان، زاگرس چین خورده و زاگرس بلند تقسیم شده است. بربریان (1995) این پهنه را برپایه داده های مورفوتکتونیکی، لرزه ای، ساختاری و رخساره های رسوبی به پنج واحد تقسیم کرده است که هر واحد با گسله های ژرفی پی سنگی و به طور عموم پنهان از یکدیگر جدا می شوند. این گسله ها، الگوی توپوگرافی و آهنگ دگرشکلی در ژرفا را در امتداد کناره هر واحد در گرو جنبایی خود دارند. واحدهای یاد شده عبارتند از: نوار چین خورده-راندگی زاگرس بلند، نوار ساده چین خورده زاگرس، فروبار زاگرس، فروافتادگی دزفول و دشت ساحلی زاگرس و خلیج فارس که هرکدام شیوه و الگوی ساختاری و دگرشکلی ویژه ای را بخود گرفته اند. منطقه حاجی آباد در واحد نوار چین خورده- راندگی زاگرس بلند قرار گرفته است.

 بررسی لرزه خیزی منطقه

بررسی لرزه خیزی گستره 150 پیرامون کانون زمین لرزه نشان می دهد که بیش از 145 زمین لرزه با بزرگای بیش از 5 در طی سالهای 1900 تا 2005 رخ داده است که بزرگترین آنها زمین لرزه 21 مارس 1977 میلادی شمال بندرعباس با بزرگای (9/6= Ms) می باشد (شکل 4 و جدول 1).

شکل (3): لرزه خیزی گستره 150 کیلومتری پیرامون کانون زمین لرزه.

شکل (4): زمین لرزه ها با بزرگای بیش از 5، گستره 150 کیلومتری پیرامون کانون زمین لرزه
 

جدول (1): لیست زمین لرزه ها با بزرگای بیش از 6

Date

Time(UTC)

Time(Local)

Lat.

Lon.

Depth

Magnitude

Region

09/05/1927

10:31:40

15:01:40

28.5

56

 

Mb

6.2

North of Hajiabad, Hormozgan Province

11/05/1930

22:35:50

3:05:50

27.5

55

 

Mb

6.2

South-East of Lar, Fars Province

23/08/1930

10:53:18

15:23:18

27.5

55

 

Mb

6.2

South-East of Lar, Fars Province

24/04/1949

4:22:08

8:52:08

27.2

56.2

 

Mb

6.5

Bandarabbas, Hormozgan Province

12/04/1971

19:03:25

23:33:25

28.3

55.6

44

Mb

6

West of Hajiabad, Hormozgan Province

21/03/1977

21:18:45

1:48:45

27.6

56.39

29

Ms

6.9

North of Bandarabbas, Hormozgan Province

01/04/1977

13:36:24

18:06:24

27.54

56.32

29

Mb

6.2

North of Bandarabbas, Hormozgan Province

06/11/1990

18:45:52

22:15:52

28.25

55.46

11

Ms

6.7

West of Hajiabad, Hormozgan Province

04/03/1999

5:38:26

9:08:26

28.34

57.19

33

Ms

6.7

South-West of Jiroft, Kerman Province

27/11/2005

10:22:19

13:52:19

26.86

55.83

10

Mb

6.2

West of Gheshm, Hormozgan Province

نزدیکترین گسل به کانون زمین لرزه گسل بلند زاگرس (HZF) می باشد که در فاصله 14 کیلومتری کانون زمین لرزه قرار دارد.

زمین لرزه های تاریخی منطقه (قبل از سال 1900 میلادی)

  • 1497 ميلادی، هرمز
    سراسر یک شهر در همسایگی هرمز به احتمال زیاد گامبرون به تمامی ویران شد و ساکنانش در زیر ویرانه ها جان باختند.

  • 1622 ميلادی (4 اکتبر)، بندرعباس
    زمین لرزه آسیبرسانی در بندرعباس و جزیره هرمز خانه های بسیاری را ویران کرد و باعث فروریختن یک برج دژ شد. زمین لرزه های پیاپی که به مدت دو روز می آمد بر آسیب ها افزود.

     

جدول(2): زمین لرزه های تاریخی منطقه.

Y

M

D

H

Lon.

Lat.

M

1360

 

 

 

55.9

26.8

 

1361

 

 

 

56.2

26.9

5.3

1497

 

 

 

56.3

27.2

6.5

1622

10

4

12

56.4

27.1

 

1884

5

19

24

56

26.9

 

1897

1

10

21

56

26.9

6.4

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml