علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

عناوین مطالب وبلاگ علوم زمین

سال نو مبارک :: پنجشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٧
نجات کارگران گرفتار شده در تونل شیبلی تبریز :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
پیش بینی زمین لرزه در تهران :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦
زلزله بزرگ نزديک تهران :: دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
زلزله امروز :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥
زلزله بزرگ در شمال ايران :: جمعه ٢۱ مهر ،۱۳۸٥
زلزله های امروز ايران :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥
زلزله :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
مشاوره :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
زلزله های امروز :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٥
جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
IRAN: Le dernier bilan du SÉISME, 66 morts et un millier de blessés :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
پسلرزه ۳/۵ ريشتری :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
U seriji zemljotresa u Lorestanu stradalo više desetina ljudi :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
ثلاثه زلازل تضرب محافظه لرستان :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
Dozens killed, more than 700 injured in quakes in Lorestan :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
گزارش فوری زلزله ۱/۶ ريشتری شمال استان لرستان :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
زلزله لرستان :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
زلزله در شهرستان درود :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
زلزله های لرستان :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
نوروزی پر از زلزله :: یکشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٥
زلزله بزرگ در شمال غرب بندرعباس :: شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥
زلزله های سال نو :: شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥
شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥ :: شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥
زلزله در زرند کرمان :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤
اخبار زلزله :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤
خلاصه اطلاعات زلزله های اخير :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٤
گزارش اوليه پسلرزه ۲/۵ ريشتری حاجی آباد :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
زلزله بزرگ در جنوب حاجی آباد :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
زلزله های چند روز اخير :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
زلزله در سوادکوه مازندران :: جمعه ٢ دی ،۱۳۸٤
زلزله در استان گلستان و کرمان :: سه‌شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٤
عيد سعيد فطر :: پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤
لپ تاپ مجانی برای شما :: پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤
زلزله ۶/۷ ريشتری در پاکستان :: دوشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٤
زلزله در شمال شرق يزد :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤
خدمت جديد :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
زلزله در بندر عباس :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۳
زلزله لالی خوزستان :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
زلزله جديد :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
نقشه پسلرزه ها :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
پسلرزه های جديد :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
پسلرزه :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
پسلرزه جديد :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
آخرين پسلرزه تا ظهر امروز :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
پسلرزه ها تا اين لحظه :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
ليست پسلرزه ها تا حالا :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
گزارش مقدماتی زلزله زرند کرمان :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
پسلرزه های اخير زلزله امروز صبح زرند کرمان :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
زلزله زرند کرمان :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
نقشه های مربوط به منطقه مورد هجوم تسونامی :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
بازسازی حرکت تسونامی :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
رويداد زلزله :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
زمين لرزه بلده :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
کد جاوا برای وبلاگ :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
بازگشت دوباره برف :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢
زلزله در ايران :: یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
زلزله :: پنجشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢
اخبار جديد در مورد زلزله در ايران :: پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢
ليست پس لرزه های بم :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢
زلزله بم :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
زلزله بزرگ در ايران :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش آخر) :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش يازدهم ) :: شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش دهم) :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش نهم) :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش آخر) :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش بيست و پنجم) :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش هشتم) :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش هفتم) :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی(بخش بيست وچهارم) :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش ششم) :: شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بيست و سوم) :: شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش پنجم) :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش بيست ودوم) :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش چهارم) :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش بيست ويکم) :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی(بخش بيستم) :: یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش سوم) :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش نوزدهم) :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه (بخش دوم) :: چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش هجدهم) :: چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢
پديده زمين لرزه :: سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢
لينکهای جديد :: سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی(بخش هفدهم) :: سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش شانزدهم) :: دوشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٢
زلزله بم :: شنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش پانزدهم) :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش چهاردهم) :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش سيزدهم) :: یکشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش دوازدهم) :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
آخرين خبر زلزله خوی :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش يازدهم) :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
زلزله رزن ۱۹/۵/۱۳۸۲ :: دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش دهم) :: دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش نهم) :: یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی(بخش هشتم) :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی(بخش هفتم) :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش ششم) :: دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (بخش پنجم) :: دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی (‌بخش چهارم ) :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی ( بخش سوم ) :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی ( بخش دوم ) :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی تاريخی ( بخش اول ) :: یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی فيزيکی ( بخش دوم ) :: پنجشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٢
زمين شناسی فيزيکی (بخش اول) :: دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢
مژده به علاقمندان زمين شناسی :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت آخر :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
معرفی يک نرم افزار جالب :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت ششم :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت پنجم :: چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
معرفی يک نرم افزار GIS :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢
آدرس سايتهای اعلام زلزله های دنيا :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢
ياهو فارسی :: چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت چهارم :: چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢
معرفی يک سايت جالب برای علاقمندان مهاجرت به کانادا :: دوشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٢
فرستادن پیام کوتاه روی موبایلهای ایران به رایگان :: دوشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٢
مژده به علاقمندان :: دوشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت سوم :: دوشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٢
بازگشت :: دوشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٢
عکسهای زلزله آوج :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت دوم :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزش GPS قسمت پنجم :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزش GPS قسمت چهارم :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزش قدم به قدم نوفه سنجي براي زلزله شناسان قسمت اول :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزش GPS قسمت سوم :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزشGPS قسمت دوم :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٢
آموزشGPS قسمت اول :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml